ULUSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN BULGARİSTAN’IN EN İYİ YÜKSEK OKULLARI ARASINDA YAPILAN BU YILKİ SIRALAMADA SOFYA TIP ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ SIRADA YER ALDI.

Ulusal Araştırma Enstitüsü'nün araştırmalarına göre, Sofya Tıp Üniversitesi Bulgaristan'ın en prestijli üniversitesidir.

Ulusal Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalara göre Sofya Tıp Üniversitesi en prestijli üniversitedir. Sıralama 50’den fazla devlet ve özel üniversiteden ilk 15 sırada yer alanları göstermektedir. Bulgaristandaki üniversite ve yüksek okulların sıralaması Ulusal Araştırma Enstitüsü ekibi tarafından Haziran 2008 – Haziran 2009 tarihleri arasında Bulgaristan’da ve yurt dışında yapılan araştırma ve anket sonuçlarına dayanarak gerçekleştirilmiştir.

Ulusal Araştırma Enstitüsü, anket soruları ve cevaplarının incelenmesi esnasında araştırma kapsamına alınan yasal (akredite) yüksek okulların sunmuş oldukları yüksek öğretim kalitesini değerlendirmede şu kriterleri esas almıştır:

 • Objektif nicel ve nitel kriterler: bir yer için başvuran aday öğrenci sayısı; öğretim üyesi sayısı (profesör, doçent, doktor ve bilim doktoru); lisansüstü öğrenimine devam eden üniversite mezunu sayısı; yabancı öğrenci sayısı; edinilen bilgilerin öğrenim sonrası uygulanabilirliği (yeterlilik çerçevesi); maddi altyapı; eğitim ve bilim koşulları; bilimsel faaliyet; ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler; çağdaşlık ve okunan derslerin uygulanabilirliği; öğrencilerin bilimsel yaratıcılığı.
 • Toplumsal prestij ve imaj.
 • Ulusal ve uluslararası tanınma.

Yapılan anketlere eşit sayıda:

 • Yüksek okul öğretim üyesi;
 • Öğrenci;
 • Üniversite mezunu;
 • Bilim işçisi (Bulgaristan Bilimler Akademisi, Bilimsel kuruluşlar);
 • İşveren;
 • Devlet ve belediye görevlileri; dahil edilmiştir.

Soruşturma esnasında Ulusal Araştırma Enstitüsü ekibi:

 • Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nca hazırlanan Üniversiteler Sıralaması programının çıkış noktaları;
 • Avrupada eğitim sistemlerinin genel ilkeleri;
 • Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS);
 • Avrupa Akademik Mobilite Programı;
 • Avrupa Yüksek Öğretim Alanı (Bologna Süreci) Deklarasyonu’nu dikkate almıştır.

Üniversite ve yüksek okulların sıralaması puan sistemine göre değerlendirilmiştir. İki ve daha fazla yüksek öğretim kurumu arasında minimum üç puan fark oluşması durumunda eşdeğer puan alınmış sayılır.

Reyting araştırması tüm akredite yüksek okulları kapsamakta olup Ulusal Araştırma Enstitüsü tarafından sıralamadaki sadece ilk onbeş okul yayınlanmıştır.

Bulgaristandaki üniversite ve yüksek okulların sıralaması:

 1. Sofya Tıp Üniversitesi
 2. Sofya Sv.Kliment Ohridski Üniversitesi
 3. Sofya Teknik Üniversitesi
 4. Veliko Tırnovo Sv.Kiril i Sv.Metodi Üniversitesi
 5. Sofya Uluslararası Ekonomi Üniversitesi
 6. Sofya Yeni Bulgar Üniversitesi
 7. Sviştov D.A.Tsenov Ekonomi Akademisi
 8. Sofya Kimya Teknolojileri ve Metalurji Üniversitesi
 9. Sofya Ormancılık Üniversitesi
 10. Plovdiv Gıda Teknolojileri Üniversitesi
 11. Şumen Sv.Konstantin Preslavski Üniversitesi
 12. Sofya Vasil Levski Ulusal Spor Akademisi
 13. Sofya Ulusal Sanat Akademisi
 14. Sofya Krıstö Sarafov Ulusal Tiyatro ve Film Sanatları Akademisi
 15. Ruse Angel Kınçev Üniversitesi

Araştırma Enstitüsü’nün bildirisinde; soruşturma esnasında ekip, Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nca hazırlanan Üniversiteler Sıralaması programının çıkış noktaları ile Avrupa eğitim sistemlerinin genel ilkelerini dikkate almıştır, denilmektedir.

Sofya Tıp Üniversitesi’ne Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü

Sofya Tıp Üniversitesine yabancı uyruklu öğrenciler Yüksek Öğrenim Kanunu ve Bulgaristan Cumhuriyetinde Bulgar ve Yabancı Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönetmelik uyarınca kabul edilir. Yabancı öğrenciler kendi ülkelerinde öğrenimine devam etme hakkı veren liseyi bitirmiş olup biyoloji ve kimya derslerinin diploma notu en az 3,00 olmalıdır. Hazırlık eğitimi Sofya Tıp Üniversitesinin Dil Eğitimi Departmanı tarafından yapılır. Bu eğitime Bulgarca, biyoloji, kimya, anatomi ve fizyoloji dahildir. Bulgarca bilen yabancı uyruklu adaylar Dil Departmanında Bulgarca sınavı verip sadece özel ders alır.

Gerekli Evraklar

 • Başvuru formu / kısa özgeçmiş ve tercih edilen çalışma dersi /;
 • Lise diplomasının Bulgarcaya çevrilmiş ve ilgili ülkedeki Bulgaristan Konsolosluğu tarafından onaylanmış bir kopyası;
 • Yetkili makam tarafından düzenlenen, adayın yüksek öğrenim giriş yeterliliğini kazandığı ülkede öğrenimine devam etme hakkına sahip olduğuna dair belge;
 • Fotoğraf ve pasaport bilgilerinin ekli olduğu pasaportun (kimlik kartı) kopyası;
 • Taahhüt kanıtı / banka, Bulgaristan'daki eğitim sırasında öğrencinin masraflarının ebeveynler tarafından karşılanacağını garanti eder;
 • Sağlık raporu
 • İki fotoğraf

Tüm belgeler Bulgarca’ya tercüme edilmiş ve onaylanmış olmalıdır.

Belgeler şahsen veya vekaleten aşağıdaki adrese sunulmalıdır: Sofia 1431, Meditsinski universitet, Rektorat, bul. Akad. Iv. Geshov 15, 12 vd. otdel "Studentsko obrazovanie".

İşlenen belgeler Eğitim ve Bilim Bakanlığına gönderilir. Bakanlık her adaya eğitim hakkına sahip olduğunu gösterir Belge verir ve Dişişleri Bakanlığı’nı bilgilendirir. Bu Belgeyi alan aday hazırlık yılı ücretinin yarısını kendisinin göstermiş olduğu banka hesabına yatırmalıdır. Bankaya yatırmış olduğu paranın makbuzu ve Belge ile yabancı uyruklu aday, vize almak üzere ülkesindeki Bulgaristan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine müracaat etmelidir.

Sofya Tıp Üniversitesinin Yıllık Harç Ücretleri:

 • İngilizce hazırlık kursu 4800 EURO;
 • Master eğitimi (İngilizce Tıp): 8000 EURO, İngilizce Eczacılık 6000 EURO;
 • Diş Hekimliği: 8000 EURO;
 • Lisans eğitimi: 3000 EURO; z. B.Kineziterapi, hemşire vb.

İngilizce Tıp ve Eczacılık bölümlerinde okumak isteyen aday seviye tespit sınavından 300 kişilik sıralamaya girdikten sonra kaydını yatırabilir. Sınav, Dil Eğitimi Departmanı’nda ingilizce olarak kimya ve biyoloji alanında test olarak yapılır. (Bu sene 1000 öğrenci sınava girdi 300 kişilik kontenjanı mevcut)

Eğer aday yeterli derecede İngilizce bilmiyorsa, biyoloji, kimya ve anatominin İngilizce okutulduğu hazırlık sınıfında lisan eğitimi alabilir. Hazırlık sınavını okuyan öğrenci hazırlık sınavında başarılı olduktan sonra seviye belirleme sınavına girmeden birinci sınıfa kayıt yaptırabilir.

Tüm yabancı uyruklu öğrenciler için öğrenci yurtlarında aylık 60 Leva ücretle konaklama olanakları mevcuttur. günlük ortalama yemek masrafı 10-20 Leva’dır. (5-10 euro arası)

Eczacılık Fakültesi

Sofya Tıp Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık kursu öğrencileri, aynı zamanda doktora yapabilecekleri gibi, “Eczacılık Yüksek Lisansı” diplomasına da sahipler. Eczacılık alanında uzmanlaşmak için eczacılara ilaç firmaları ve tedarikçileri ile özel eczanelerde ve hastane eczanelerinde çalışan lisansüstü kurslar ve ileri eğitim programları sunulmaktadır.

2008 / 2009'dan beri yabancı öğrencilere düzenli olarak İngilizce öğretilmektedir.

Öğrencilerin eğitimi Eczacılık Yüksek Lisans Yönetmeliği Esaslarına göre yapılır. Çıraklık beş buçuk yıl (dokuz yarıyıl) ve bir eczanede diplomadan önce bir aylık staj sürmektedir. Örgün ve uzaktan eğitimdeki doktora öğrencileri fakültede okuyabilirler.

Sofya Eczacılık Fakültesi yaklaşık altmış yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu yıllarda yaratılan gelenekler ve Avrupa eczacılık eğitimindeki çağdaş eğilimler ve müfredatın sürekli güncellenmesi ve uyumlaştırılması, fakültemizi prestijli bir üniversite haline getirmiştir. Bugün fakültemiz hem Bulgar hem de yabancı öğrenciler tarafından talep görmektedir ve uzmanlar ve personel tarafından çok takdir edilmektedir. Eczacılık Fakültesi, Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal Değerlendirme ve Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiştir ve en yüksek notu almıştır. Bu sınıf eğitim kurumlarına, modern teknik, görsel-işitsel ve multimedya eğitim olanaklarına sahip 2 modern konferans odası, 42 eğitim ve bilim laboratuvarı, 9 seminer ve özel oda, bir bilgisayar odası, kitaplar ve süreli yayınlar, 30'dan fazla yenilenmiş kütüphane için verilir. eczane ile ilgili dergiler, tüm öğrencilere, akademik ve idari personele İnternet erişimi sağlayan bir bilgisayar merkezi. Fakülte sınırları içerisinde şifalı bitkiler bölümü olan bir botanik bahçesi bulunmaktadır.

Tıp Üniversitesi öğrencileri gibi, Eczacılık Fakültesi öğrencileri de öğrenci yurtları, indirimler ve diğer ayrıcalıklardan yararlanma hakkına sahiptir.

Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından verilen lisansla, aşağıdaki en büyük dünya ve Avrupa bilimsel ve araştırma veritabanlarına üç yıl (2009-2011) erişim hakkına sahiptir.

 1. ISI Web of Knowledge – http://isiknowledge.com
 2. Science Direct – http://www.sciencedirect.com
 3. Scopus – http://www.scopus.com/scopus/home.url
 4. Embase – http://www.embase.com/ (Registration. Click for more information.)
 5. ProQuest – http://www.proquest.com/en-S/catalogs/databases/detail/proquestcentral.shtml
 6. Engineering Village – (can also be accessed outside the university computer network) http://www.engineeringvillage.com/controller/servlet/Controller

Yukarıdaki veri tabanlarının tümüne (Mühendislik hariç) sadece Üniversite bilgisayarları ve Üniversite bilgisayar ağına bağlı diğer bilgisayarlardan erişilebilir.

Hemen Başvur!

Vip Academia, Bulgaristan'da güvenilir danışmanlık şirketleri denilince akla gelen ilk şirkettir.

Abonelik

universitybulgaria.com © 2021. All rights reserved.